Logo BORIS

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości w organizacjach pozarządowych

Zbadaj potencjał ekonomiczny Twojej organizacji

Sprawdź, czy jesteście gotowi na działalność ekonomiczną!

Narzędzie do samodzielnego zaplanowania działalności ekonomicznej w organizacji jest zestawem ważnych pytań, na które warto sobie odpowiedzieć zanim, uruchomicie odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą oraz materiałów, które pomogą odpowiedzieć na te pytania. 

Dla kogo jest Narzędzie?

Dla każdej organizacji społecznej, która chce zwiększyć swoją niezależność finansową dzięki uruchomieniu odpłatnej działalności statutowej lub działalności gospodarczej.

Jakie są korzyści z korzystania z Narzędzia?

1. Wiedza, jak przygotować się do prowadzenia działań ekonomicznych, aby odnieść sukces.
2. Świadomość, w jakim stopniu Twoja organizacja jest gotowana do rozpoczęcia działań ekonomicznych i co jeszcze powinna zaplanować.
3. Dostęp do materiałów na temat przedsiębiorczości w organizacjach społecznych, potrzebnych do dobrego przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej.
4. Możliwość kontaktu z ekspertami i ekspertkami w dziedzinie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Z czego składa się Narzędzie?

1. Formularz diagnostyczny pozwalający przeanalizować 4 ważne obszary związane z planowaniem działalności ekonomicznej.
2. Raport prezentujący Twoje dotychczasowe działania oraz wskazujący działania konieczne do podjęcia.
3. Formularz do stworzenia biznesplanu Canvas, pozwalający ustrukturyzować Twój pomysł na działalność ekonomiczną.
4. Materiały edukacyjne.
5. Kontakt do ekspertów/ekspertek.

Grupa osób siedzących przy stole i pozujących do zdjęcia

Za projekt odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Poznaj nas!

30
Lat doświadczenia

Działamy od 1993 roku, a od 15 lat zajmujemy się rozwojem przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w sektorze pozarządowym.

179
Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pomogliśmy rozwinąć działalność ekonomiczną organizacjom działającym na terenie Mazowsza.

15
Ekspertek i ekspertów

Nasz zespół składa się z osób mających kilkunastoletnie doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym, o różnych specjalnościach ważnych w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, poznaj nasz zespół!

113
113 miejsc pracy utworzonych w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Wspieramy zatrudnienie w sektorze pozarządowym, w szczególności, osób, które mają trudności na rynku pracy, np. osób z niepełnosprawnościami, ze statusem uchodźczym, objętych wsparciem pomocą społeczną,  długotrwale bezrobotnych itp.

Rozdawanie własnych pieniędzy nie jest złe. Ale pieniądze z darowizny szybko się rozchodzą. Kiedy zakładamy biznes odpowiedzialny społecznie, żeby zaspokoić tę samą potrzebę, to wówczas działanie jest bardziej efektywne.
Portret osoby z siwymi, krótkimi włosami
Muhammad Yunus
Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 r.

Czytaj, oglądaj, słuchaj. Wiedz więcej!